Dakwah dengan Kata-kata


Dakwah   harus   menggunakan   kaedah   yang   syar’i,   seperti   kata-kata   dan penjelasan. Kaedah dakwah harus bersumber dari nilai-nilai Islam. Dakwah, sebagai kaedah untuk menanamkan nilai-nilai hati, tidak boleh menggunakan kaedah-kaedah jahiliah. Segala kaedah dan cara harus sesuai dengan fikrah dan ruh ajaran Islam.

Berapa  banyak  pemuda  yang  bersemangat  menempuh  jalan  dakwah  fardiyah, tetapi mereka merasa tidak berhasil dan tidak mampu memahami kaedahnya. Itulah di antara hambatan yang menghalangi mereka untuk merealisasikan tujuan.

Di  antara  kendala  yang  menonjol  adalah  masih  terdapatnya  da’i  yang  tidak memiliki kapasiti ilmu dan pemahaman  yang baik. Boleh jadi ia tersesat, walaupun memiliki   kepekaan,   keterampilan,   dan   pandangan   yang   luas.   Rasulullah   telah memberi kemudahan dalam hal ini seraya bersabda, “Sampaikan dariku walau hanya satu  ayat!”  Banyak  kata-kata  baik  yang  cukup  menarik  dan  berpengaruh,  seperti orang-orang berpengalaman yang mengatakan bahawa “kata itu membawa kehahagiaan”.   Bahkan  menyusun  kalimat  yang  tepat  merupakan   sesuatu  yang penting. Allah berfirman,

“Katakanlah (kepada manusia dengan) perkataan yang benar.” {  M  A  h  b  )

Seorang da’i, ketika menghadapi siapa pun, harus berfikir bahawa seseorang mungkin  saja tercemar  oleh pemikiran-pemikiran  kotor yang diwariskan  oleh para taghut yang menyebarkan  pemahaman  sesat tentang orientasi Islam. Oleh kerana ltu, janganlah putus asa apabila menghadapi tentangan ini, sebaliknya engkau harus mempersiapkan diri guna menghadapinya. Bahkan, engkau harus memaafkan kebodohan mereka tentang hakikat yang tidak mereka ketahui ini.

Bila engkau memahami hakikat ini, engkau harus bersabar untuk hidup bersama mereka  sampai  mereka  mengetahuinya.  Rasulullah  saw. telah bersabda,  “Bersikap lunaklah kepada manusia dan bersabarlah bersama mereka!”

Sikap  lunak  dan  kasih  sayang  dalam  kesabaran  men-dekatkan  seseorang  pada hakikat yang tidak diketahuinya. Sehingga bila mereka memahami dan merasakan- nya, niscaya akan mengimani dan meyakininya.

Sebuah syair bertutur:

Barangsiapa mencicipi “rasa”Islam. Ia memahaminya Barangsiapa memahaminya la bangkit dengan rubnya sebagai tebusan

Hendaknya dipahami bahawa uslub (kaedah) dakwah itu berbeda antara satu orang dengan orang lain. Kaedah dakwah juga tidak tetap, tergantung situasi dan kondisi. Nah,  pengetahuan  tentang  situasi  dan  kondisi  inilah  yang  akan  menentukan pilihan strategi dan kaedah dakwah yang tepat.

Rasulullah saw. pernah didatangi seorang pegulat bernama Rukamah, waktu la belum masuk Islam. la tidak bertanya kepada Rasulullah saw. tentang aqidah atau ibadah,  tetapi  ia  mengatakan,  “Bila  kamu  dapat  mengalahkan  aku,  aku  bersedia masuk Islam.” Beliau pun menerima tantangan itu, ternyata beliau dapat mengalahkannya. Maka, Rukamah pun masuk Islam.

Hamzah  bin  Abdul  Muthalib  baru  saja  datang  dari  berburu,  waktu  ia belurn masuk Islam, tiba-tiba diberi-tahu bahawa Abu Jahal telah memaki keponakannya, Muhammad  saw., pada saat beliau sedang duduk di samping Ka’bah. Serta merta Hamzah datang ke Ka’bah lalu memukul  kepala Abu Jahal hingga terluka,  seraya berkata,  “Mengapa  kamu mencela  Muhammad  padahal  saya penganut  agamanya!” Pada saat itu juga Hamzah menyatakan, “Saya telah masuk Islam!”

dikutip dari

Ath-Thariq ila Al-Quluub “Kiat-Kiat Memikat Objek Dakwah”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s