Sarana-Sarana Pembuka Hati


Sarana-sarana  untuk membuka hati mad’u sangatlah banyak.  Rasulullah  saw bersabda,

“Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berguna  bagi orang lain.”

Sebaikbaik   amal  perbuatan  adalah  membuat  orang  muslim  lainnya  merasa  gembira,  atau  meringankan   kesu-litannya,   atau   membayarkan   hutangnya,   atau memberinya makan.”

“Berjalan menemani saudara seiman dalam rangka menyelesaikan  keperluannya lebih saya sukai daripada beri’tikafdi masjid selama sebulan.”

Barangsiapa mampu menahan amarahnya, Allah swt. akan menutup auratnya; barangsiapa mampu menahan amarah yang mestinya dapat ia lampiaskan, maka Allah akan mengisi  hatinya  dengan  keridhaan  di hari kiamat;  dan barangsiapa  berjalan bersama saudaranya seiman dalam sebuah keperluan sehingga keperluan itu terpenuhi, maka Allah akan mengokohkan kakinyapada hari di mana semua kaki tergelincir.”

Sesungguhnya  perilaku  yangjelek  dapat  merusak  perbuatan  seperti  cuka  yang merusak madu.”

dikutip dari

Ath-Thariq ila Al-Quluub “Kiat-Kiat Memikat Objek Dakwah”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s